Ana Sayfa » KAMPANYA

LİSANS KAMPANYASI

Yazdır PDF

Amaç, Gelişen spor satranca, yeni sporcuların katılımını sağlamak için sporculara, lisansları karşılığı verilecek özendirme ödüllerinin hangi esaslara göre verileceğinin uygulamasını sağlamaktır.

 

KAMPANYA KOŞULLARI

A – TEMEL İLKELER

1. Sporcu lisansları ilgili mevzuatında belirtildiği gibi edinilir,
2. İlk kez lisans edinen veya lisans vize sürelerini uzatan sporculara özendirme ödülleri verilir,
3. Özendirme ödülleri, internet üzerinden kampanya sitesi aracılığı ile online düzenlenecek lisans ve vize işlemleri için, lisans sahiplerinin seçimi ile belirlenir,
4. Özendirme ödülleri lisans bedeline göre oluşturulan puan sistemi ile edinilir,
5. Özendirme ödülleri il temsilciliklerine ve kulüplere de verilir,
6. Birinci özendirme dönemi 01 Ağustos 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasını kapsar, sonraki dönemler yeniden belirlenerek duyurulur,

B – ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ

1.Sporcu Özendirme Ödülleri:
a.Eğitim kitabı, Play Chess ve Satranç Akademisi üyelikleri,
b.Puan karşılığı ödül çizelgesi


Ödül Ürünler Puan
Alıştırma Kitabı 5
Eğitim Kitabı 8
5'liAlıştırma Kitabı 20
5'li Eğitim Kitabı 35
Grivas Oyun Sonu Eğitim Kitabı 20
Grivas Oyun Ortası Eğitim Kitabı 20
Zürih 20
Turnuva Takımı (Çantalı) 20
Eğitim Takımı (Çantalı) 20
İş Bankası Yayınları Eğitim Kitabı 8
Satranç saati (DGT) 130
Eğitim Panosu 200
Bahçe Satrancı 1000


2. İl Temsilcilikleri Özendirme Ödülleri:

a. İl etkinlikleri bünyesinde sağlanan her türlü gelirden %10 oranında il bütçesi,
b. 9000 lisans sahibi illere hizmet aracı,

3. Kulüpler Özendirme Ödülü:

Kulüplerin adına çıkarılan satranç sporcu lisans bedellerinden %15 oranında katkı payı

4. Okullar Özendirme Ödülü:

Okul öğrencileri için, okullar tarafından topluca çıkarılan sporcu lisansları için seçecekleri ödül ürünler.

C – UYGULAMA

1.Sporcu Özendirme Ödülleri

2.Eğitim kitabı, Play Chess ve Satranç Akademisi üyelikleri, ilk kez lisans edinen sporculara puan ölçütüne bakılmaksızın verilir,

3.Puan karşılığı özendirme ödülleri:

Puan karşılığı özendirme ödülleri, sporcuların lisans edindikleri illerde uygulanan lisans bedellerine göre saptanır,

Lisans Türü Lisans Bedeli(TL) Puan
Sporcu (+18) Yaş 20 20
Sporcu (-18) Yaş 10 10
Sporcu+Yardımcı Antrenör 30 30
Sporcu+2. Kademe Antrenör 50 50
Sporcu+3. Kademe Antrenör 100 100
Sporcu+4. Kademe Antrenör 150 150
Sporcu+5. Kademe Antrenör 250 250
Sporcu+Hakem (İl) 20 20
Sporcu+Hakem (Ulusal) 30 30
Sporcu+Hakem (FA) 40 40
Sporcu+Hakem (IA) 50 50


1.Ödüller, lisans edinen veya lisans vize süresini uzatan sporcular tarafından seçimlik olarak edinilir,
2.Ödüller, sporcuların, lisans sistemi üzerinden dolduracakları elektronik formda belirtikleri adreslerine posta/kargo yolu ile federasyon tarafından gönderilir,
3.Özendirme ödülü, edinilen lisansa göre elde edilen puanın karşılığı olmaması durumunda, ilgili puana ulaşıncaya kadar vize sürelerinin uzatılması durumunda hak edilebilir, ya da puan kumbarasında bekletilebilir ya da başka lisans sahibine devredilebilir,

2. Temsilcilikler Özendirme Ödülü:

İl Bütçesi

a. İlin yarattığı kaynağa göre, federasyon merkez hesabında açılan fonda her il adına toplanır,
b. Federasyon Satın alma Talimatı esaslarına göre, ilin gereksinimlerini karşılamada kullanılır,
c. Kırtasiye, teknolojik gereksinimler, standart satranç malzemeleri, satranç merkezinin genel giderleri gibi harcama kalemleri için il temsilcisinin önerisi, bölge temsilcisinin uygun görüşü ile istem formu doldurularak satın alınması sağlanır,

Hizmet aracı

d. Belirlenen sayıda lisans sağlayan illere hizmet aracı tahsis edilir.
e. Aracın kullanılma şekli, hazırlanan ve il temsilcisi ile imzalanacak araç kullanım sözleşmesi esaslarına göre belirlenir,
f. Bakım, onarım, sigorta, akaryakıt giderleri gibi aracın genel giderleri il bütçesindeki fondan karşılanır,
g. Araç tahsisine esas lisans sayısı, sistemde bulunan tüm lisanslara göre belirlenir,
h. Tahsisin gerçekleştiği dönemden başlayarak izleyen etkinlik dönemlerinde mevcut lisansların en az yarısının yeniden vize yapılmaması durumunda tahsis kaldırılır,

3. Kulüpler Özendirme Ödülü olarak, öngörülen lisans bedeline göre oluşturulan özendirme ödül oranı karşılığı bedel, federasyon merkez hesabında tutulur,
a. Bekletilen bedel, 5 aylık dilimler halinde, kulüplerin banka hesaplarına, federasyon tarafından yatırılır,
b. Öngörülen oranın hesaplanmasına esas lisanslar, 1 Ağustos 2010 tarihinden sonra çıkarılan veya vize işlemi yapılan lisanslar göz önüne alınarak hesaplanır

4. Okullar Özendirme Ödülleri:
a. Okullar öğrencileri için topluca edinecekleri sporcu lisansları için puan elde ederler,
b. Bu yol ile okullar adına edinilen ödül puanlardan ayrı olarak, sporcular bireysel ödül hak edemezler,
c. Edinilen her lisans için toplanan puanlar için yönergenin B.1-b tabloda gösterilen ödülleri isteyebileceklerdir

 

satrancurunleri
sss

Giriş